menu

Tác giả Hiển Xăm

Hiển Xăm

Biên tập viên

Kinh nghiệm: 10 năm làm về xe

Phụ trách: Tin tức, Đánh giá xe, Khám phá, Kinh nghiệm

Mọi chiếc xe đều tốt nếu đặt đúng vị trí
Mọi chiếc xe đều dở nếu đặt sai vị trí
Không có chiếc xe hoàn hảo với mọi người, chỉ có cảm giác hoàn hảo mà chiếc xe mang lại tới từng người!

Bài viết của tác giả