menu

Tăng mức phạt với hành vi chạy quá tốc độ theo quy định mới nhất năm 2022

11:37 - 24/04/2022

Nhằm tăng tính răn đe đối với người điều khiển phương tiện, mức phạt của hành vi chạy quá tốc độ đã được điều chỉnh trong năm 2022.

Chạy quá tốc độ là hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Để tăng tính răn đe, mức phạt cho hành vi này đã được điều chỉnh trong năm 2022 theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt mới nhất năm 2022 cho hành vi chạy quá tốc độ được quy định như sau.

Đối với ô tô, các phương tiện tương tự xe ô tô

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h (căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (theo Điểm đ, Khoản 34, Điều 2, Nghị định 123), tăng 1.000.000 đồng so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP tại Điểm i, Khoản 5, Điều 5. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (Điểm b, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm c, Khoản 11, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP). Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h (Điểm c, Khoản 7, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đối với xe mô tô, xe gắn máy

- Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm k, Khoản 34, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP), tăng 100.000 đồng so với quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm g, Khoản 34, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Mức phạt cũ là từ 600.000 - 1.000.000 đồng (Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h (Điểm a, Khoản 7, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng (Điểm c, Khoản 10, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Như vậy, ở quy định mới nhất theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi chạy quá tốc độ đối với cả xe máy lẫn ô tô đều được điều chỉnh tăng. Với hành vi vi phạm này, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền lên tới 12 triệu đồng và tước bằng lái 4 tháng.

Đánh giá: