menu

Từ ngày 1/9, xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 12 năm và phải dưới 9 chỗ

11:35 - 21/08/2022

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2022 quy định xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi và niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

Từ ngày 1/9/2022, Nghị định 47/2022/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có những điểm đáng chú ý như sau.

Xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất)

Theo quy định mới của Nghị định số 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 47 có nêu: Không được sử dụng ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự từ 9 chỗ (kể cả người lái) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Trong điều khoản tại Nghị định 47 ghi rõ: xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái) đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách đến hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định này.

Xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm

Xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm

Quy định về thu hồi giấy phép kinh doanh

Điểm d Khoản 7 Điều 19 liên quan đến việc thu hồi giấy phép kinh doanh được sửa đổi và bổ sung như sau: Khi cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh thì trong thời hạn 7 ngày (kể từ khi quyết định có hiệu lực), đơn vị vận tải phải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực.

Sau khi hết thời gian bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định.

Xe ô tô kinh vận tải phải lắp camera hành trình thì mới được cấp phù hiệu, biển hiệu

Tại Khoản 9 Điều 23 được sửa đổi và bổ sung có nêu: kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an (Cục cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan).

Theo Khoản 8 Điều 34, từ ngày 1/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera (phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này) để được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Đánh giá: