Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng kể từ 15h00, hôm nay, 3/2/2019.

TỪ 15h00 chiều hôm nay, 2/3, Liên bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu mới nhất hôm nay sẽ tăng thêm gần 1.000 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước.

Mức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: tăng 939 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: tăng 946 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 959 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 700 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 808 đồng/kg.

Giá bán cụ thể các mặt hàng xăng dầu trong nước mới nhất như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.211 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.549 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.868 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 14.885 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.083 đồng/kg.

Theo Bộ công thương, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 15h00, 2/3 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.932 đồng/lít);

- Xăng RON95: 1.250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.171 đồng/lít);

- Dầu diesel: 1.354 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 1.078 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít);

- Dầu mazut: 1.400 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.699 đồng/kg)