menu

Tác giả Tịnh Tâm

Tịnh Tâm

Biên tập viên

Kinh nghiệm: BTV 5 năm

Phụ trách: Tin tức, Giá xe oto

"Cuộc sống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn liên tục phải tiến về phía trước."

Bài viết của tác giả