menu
Điều gì sẽ xảy ra nếu ấn vào nút bấm khởi động máy khi xe đang chạy?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ấn vào nút bấm khởi động máy khi xe đang chạy?

Tư vấn kỹ thuật17:01 - 25/10/2022

Tùy vào tốc độ của xe và cách ấn vào nút bấm khởi động máy của người lái, xe sẽ có những phản ứng khác nhau.