menu

Tự tập lái xe ô tô ở nhà có được không?

16:44 - 26/12/2022

Độc giả Trần Thúy Hiền (28 tuổi) đặt câu hỏi "Tôi đang học bằng lái xe ô tô, tôi có thể tự rèn luyện ở nhà để lái xe thành thục hơn được không? Nếu tôi tự đi xe ra ngoài đường có bị phạt không?".

Để trả lời câu hỏi của bạn Thúy Hiền cụ thể hơn, chúng tôi mời bạn tham khảo chia sẻ dưới đây.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển ô tô phải có giấy phép lái xe. Học viên đang học lái xe ô tô chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi thực hành ngoài đường phố cần phải có sự giám sát người đào tạo, phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình tập lái. 

Chỉ khi nào đã hoàn thành xong khóa học đào tạo lái xe tại trung tâm và được cấp chứng chỉ thì bạn mới có thể đăng ký thi sát hạch. Sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe, bạn sẽ được cấp bằng lái xe ô tô. Như vậy, nếu tự học lái xe mà không đến các trung tâm đào tạo lái xe thì bạn sẽ không đủ điều kiện để xin cấp bằng lái ô tô.

Trong quá trình đang tham gia học lái xe tại trung tâm mà muốn nâng cao kỹ năng lái xe, rèn luyện thêm bằng cách tự học lái ở nhà thì bạn vẫn có thể thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về các quy định và đảm bảo an toàn, với điều kiện nữa là sân nhà bạn đủ rộng để chạy xe ở trong đó.

Không được phép tự lái xe tập tham gia giao thông nếu không có sự giám sát của người đào tạo.

Không được phép tự lái xe tập tham gia giao thông nếu không có sự giám sát của người hướng dẫn đào tạo.

Nghiêm cấm hành vi tự lái xe ra ngoài đường để tham gia giao thông khi chưa có bằng lái. Nếu lái xe ra ngoài đường thì bạn cần có sự giám sát của thầy hướng dẫn.

Nếu tự ý lái xe ra ngoài đường mà chưa có bằng lái, bạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng, căn cứ theo Nghị định 123/2021 mới nhất, bổ sung và sửa đổi của Nghị định 100/2019.

Bên cạnh đó, người chủ sở hữu ô tô giao xe hoặc để cho người chưa đủ điều khiển phương tiện giao thông thì có thể bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 8.000.000 -12.000.000 đồng đối với tổ chức, căn cứ theo Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Đánh giá: