menu
California Spyder Revival - Phiên bản tái sinh thời hiện đại của Ferrari 250 GT California Spyder

California Spyder Revival - Phiên bản tái sinh thời hiện đại của Ferrari 250 GT California Spyder

Khám phá23:09 - 15/09/2021

GTO Engineering đang bắt tay hồi sinh một trong những mẫu Ferrari đẹp nhất trong lịch sử.