menu
Chạy quá tốc độ để trốn cảnh sát, thanh niên bị tòa án yêu cầu bán chiếc BMW của mình

Chạy quá tốc độ để trốn cảnh sát, thanh niên bị tòa án yêu cầu bán chiếc BMW của mình

An toàn giao thông15:53 - 21/10/2021

Nếu không bán được xe, thanh niên này sẽ bị tịch thu chiếc BMW 4-Series của mình.