menu

Ô tô đi vào cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí từ ngày 1/1/2025

14:47 - 27/06/2024

Theo Bộ Giao thông Vận tải, mức thu phí sẽ đáp ứng các nguyên tắc như phù hợp với lợi ích, khả năng chi trả của người sử dụng.

Sáng nay, ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ, trong đó quy định ô tô đi vào cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí.

Cụ thể, điều 50 của Luật Đường bộ quy định thu phí sử dụng cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý, bao gồm cao tốc do Nhà nước đầu tư và cao tốc được chuyển giao cho Nhà nước quản lý. Phí thu được sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước và đầu tư cho việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các tuyến cao tốc.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều kiện, thời điểm thu phí sử dụng cao tốc. Các tổ chức nhận nhượng quyền thu phí, nhượng quyền kinh doanh cũng sẽ phải nộp tiền thu được vào ngân sách Nhà nước. Riêng tiền phí thu được trong thời gian thực hiện hợp đồng chuyển nhượng không phải nộp ngân sách, trừ phần doanh thu phải chia sẻ cho Nhà nước.

Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết việc thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư không dẫn đến "phí chồng phí" vì người tham gia giao thông có thể lựa chọn sử dụng đường quốc lộ song hành miễn phí.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã từng nhiều lần đề xuất thu phí ô tô đi vào một số tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư. Bộ này dự kiến thu phí trên 9 tuyến cao tốc trong 5 năm.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, mức thu phí sẽ đáp ứng các nguyên tắc như phù hợp với lợi ích, khả năng chi trả của người sử dụng. Sau khi bù đắp chi phí tổ chức phải đảm bảo còn dư để cân đối vào ngân sách Nhà nước. Số tiền thu được từ các cao tốc đầu tư bằng ngân sách sẽ nộp lại ngân sách Nhà nước và ưu tiên sử dụng cho đầu tư, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đường bộ cao tốc được quy định thành một chương với 12 điều trong Luật Đường bộ. Bên cạnh đó, Luật còn dành một chương để quy định về vận tải đường bộ, nêu quyền, nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên ô tô.

Luật Đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đây là một trong hai luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ, bên cạnh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đánh giá: