menu

Học và thi bằng lái ô tô ngày càng khó khiến nhiều người lo lắng

12:35 - 04/11/2022

Không chỉ thêm nội dung thi mới với phần thi sát hạch mô phỏng đang được đánh giá là "khó nhằn", học viên còn bị quản lý chặt hơn về thời gian học.

Thêm nội dung thi bằng lái xe

Từ ngày 1/6/2022, Theo Khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021, Tổng cục đường bộ Việt Nam và Sở giao thông vận tải cùng Trung tâm sát hạch lái xe sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng sát hạch lái xe ô tô các hạng. Theo đó, học viên phải thi thêm thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng.

Việc học khó hơn với nội dung mới

Từ ngày 1/7/2022, học viên sẽ được thực hành trên cabin học lái xe ô tô. Thời gian học của chương trình đào tạo nâng hạng lái xe là 1 giờ (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải học), căn cứ theo Khoản 9 và Khoản 10 Điều 1 Thông tư 38. Chương trình đào tạo lái xe hạng B1, B2 và C là 3 giờ.

Đến nay, việc học và thi mô phỏng phần mềm vẫn có nhiều bất cập. Ngày 28/6, Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức đưa phần thi mô phỏng vào sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong ngày đầu sát hạch theo hình thức mới, có khoảng 70 học viên tham gia nhưng tỷ lệ người đỗ chỉ đạt 56%. Số còn lại chủ yếu bị trượt do phần thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Thêm môn học nhưng giữ nguyên thời gian đào tạo lái xe

Với nội dung mới là thực hành trong cabin tập lái được áp dụng từ ngày 1/7/2022, tổng số thời gian học vẫn sẽ giữ nguyên so với chương trình đào tạo lái ô tô trước đây. Trong khi đó, số giờ học đang được thực hiện đã bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hành trên cabin học lái xe.

Quá trình học quản lý chặt hơn nhờ thiết bị giám sát

Khoản 12 Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định; "Cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31/12/2021; trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/1/2022; trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022''.

Như vậy, việc học lái xe trên đường của học viên sẽ được giám sát chặt chẽ hơn về thời gian và quãng đường nhờ có thiết bị giám sát. Học viên phải tham gia đủ khóa học thì mới được đăng ký thi bằng lái xe ô tô.

Đánh giá: