menu
Những chiếc xe SUV đỉnh cao đang xuất hiện trong garage của Chủ tịch Trung Nguyên, Rolls-Roye Cullinan là ẩn số?

Những chiếc xe SUV đỉnh cao đang xuất hiện trong garage của Chủ tịch Trung Nguyên, Rolls-Roye Cullinan là ẩn số?

Tin xe07:07 - 15/08/2022

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ rất thích sưu tầm xe gầm cao và người ta đã thấy những chiếc xe SUV đỉnh cao nhất của hãng đều có mặt trong garage của Chủ tịch Trung ...