menu

Từ ngày 22/10/2023, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng gấp 40 lần

11:07 - 11/09/2023

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC, xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống với mức lệ phí đăng ký và cấp biển số lần đầu cố định 20 triệu đồng/lần/xe ở khu vực I.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư 60). Theo Thông tư này, từ ngày 22/10/2023, mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ô tô, xe máy sẽ có nhiều thay đổi.

Đối với ô tô

Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I (Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) như sau:

- Xe ô tô (trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời): 500.000 đồng/lần/xe thay vì mức cũ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe.

- Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe bán tải): 20 triệu đồng/lần/xe. Trước đây, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống được giao cho Hội đồng Nhân dân các thành phố ban hành.

Như vậy, trong lần sửa đổi này, xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống với mức lệ phí đăng ký và cấp biển số lần đầu cố định 20 triệu đồng/lần/xe ở khu vực I, tăng 40 lần so với trước đây (500.000 đồng/lần/xe).

Từ ngày 22/10/2023, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng gấp 40 lần

Từ ngày 22/10/2023, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng gấp 40 lần

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe bán tải) tại khu vực II (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã) là 1 triệu đồng/lần/xe.

Tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 200.000 đồng/lần/xe. Ở cả khu vực II và III, mức lệ phí đều không thay đổi so với quy định hiện hành.

Đối với xe máy

Theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy mới được tính theo giá trị xe và theo khu vực, cụ thể:

- Xe có giá trị trên 40 triệu đồng: mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu đồng/lần/xe (khu vực I); 800.000 đồng/lần/xe (khu vực II) và 150.000 đồng/lần/xe (khu vực III), tăng 100.000 đồng so với quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

- Xe máy có giá trị trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu đồng/lần/xe đối với khu vực I thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung từ 1-2 triệu đồng; Khu vực II giữ nguyên là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện nay là 50.000 đồng/lần/xe.

- Xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống: mức thu lệ phí tại khu vực I là 1 triệu đồng/lần xe thay cho quy định hiện hành là thu trong khung từ 500.000 - 1.000.000 đồng/lần/xe; Khu vực II giữ nguyên là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Đánh giá: