menu

Từ ngày 1/8/2024, người dân có thể bấm biển số xe mới trên ứng dụng VNeID

00:46 - 08/07/2024

Quy định mới của Thông tư 28/2024 của Bộ Công an chỉ áp dụng với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư 28/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2023 quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới.

Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư này chính là quy định về việc người dân có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thay vì làm trực tiếp. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 tới đây.

Cụ thể hơn, người dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID mà không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe. Chủ xe có thể đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản cà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để cà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Cổng dịch vụ công VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng VNeID để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công VNeID. Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, VNeID thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Sau đó, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện kiểm tra thực tế xe, cà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe).

Đồng thời, cán bộ đăng ký xe sẽ in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công VNeID theo quy định; trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đánh giá: