menu

Những quy định mới về đào tạo lái xe và bằng lái từ ngày 1/6/2024

15:49 - 29/05/2024

Đây là những quy định mới trong Thông tư 5/2024 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Từ ngày 1/6/2024 tới đây, Thông tư 5/2024 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Thông tư này, có một số quy định mới về đào tạo lái xe và giấy phép lái xe (GPLX) cần chú ý.

Học lý thuyết trực tuyến

Thông tư 5/2024 quy định đối với các hạng bằng lái B2, C, D, E và F, bên cạnh các hình thức học lý thuyết như tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung kết hợp trực tuyến, học viên có thể lựa chọn học lý thuyết bằng hình thức trực tuyến (từ xa).

Riêng các nội dung lý thuyết như cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ thuật lái xe, hình thức học bắt buộc là tập trung tại cơ sở đào tạo. Môn thực hành vẫn học tập trung.

Học lái xe ban đêm

Lái xe ban đêm là một trong số các nội dung đào tạo lái xe. Theo Thông tư 4/2022 trước đây của Bộ GTVT, học viên phải có tối thiểu 4 giờ thực hành lái xe ban đêm. Theo Thông tư 5/2024, thời gian học lái xe ban đêm được tính từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Các trường hợp bị thu hồi GPLX

Thông tư 5/2024 quy định chủ GPLX bị cơ quan chức năng thu hồi GPLX nếu có hành vi:

  • Gian dối để được cấp GPLX;
  • Tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX;
  • Để người khác sử dụng GPLX của mình.

Ngoài ra, nếu cơ quan có thẩm quyền cấp GPLX cho người không đủ điều kiện, có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú..., hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định người lái xe có chất ma túy, GPLX cũng bị thu hồi.

GPLX trên hệ thống VneID cũng hợp lệ

Quy định mới nêu rõ: “Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID”. VneID là ứng dụng định danh điện tử của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Như vậy, kể từ ngày 1/6/2024, nếu GPLX trên VNeID đã được phê duyệt (xác thực) thì cũng có giá trị sử dụng tương tự bản cứng. Trước đây, GPLX chỉ được xem là hợp lệ khi được làm bằng vật liệu PET do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Từ ngày 1/6/2024, GPLX trên hệ thống VneID cũng hợp lệ

Từ ngày 1/6/2024, GPLX trên hệ thống VneID cũng hợp lệ.

Đánh giá: