menu

Người nghèo có thể được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông nếu chứng minh "đủ điều kiện"

08:59 - 19/05/2022

Nếu bạn từng nghe đến thông tin "gia cảnh khó khăn sẽ được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông" thì không nhầm đâu. Cụ thể trường hợp nào mới được miễn, giảm thì mời bạn tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau.

Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020:

Căn cứ Điểm a và b, Khoản 2, Điều 77:

"Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên".

Căn cứ Điểm a và b, Khoản 4, Điều 77:

"Cá nhân không có khả năng thi hành quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên".

người vi phạm giao thông mà gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc quy định nêu trên thì có thể được miễn, giảm tiền phạt, tuy nhiên còn phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Người vi phạm giao thông mà gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc quy định nêu trên thì có thể được miễn, giảm tiền phạt, tuy nhiên còn phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, cá nhân bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên mà đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn, mà không có khả năng thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông thì có thể được xem xét miễn, giảm tiền phạt.

Để có căn cứ xác minh thuộc vào diện được miễn, giảm tiền phạt thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi người đó cư trí hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Trường hợp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì cần có thêm xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Trong trường hợp muốn miễn, giảm thì bạn cần có đơn đề nghị miễn, giảm kèm theo xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do (Khoản 6, Điều này).

Theo đó, cá nhân được miễn, giảm tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định.

Đánh giá: