menu

Mức phạt vi phạm quy định về Giấy phép lái xe mới nhất năm 2022 tăng mạnh so với trước

12:43 - 04/09/2022

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức phạt về vi phạm liên quan đến Giấy phép lái xe tăng đến 8 triệu đồng so với với Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP, việc xử phạt các lỗi vi phạm sẽ có nhiều điểm mới nhằm sửa đổi và bổ sung cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trong đó, mức phạt dành cho các lỗi liên quan đến Giấy phép lái xe khá nặng. 

Tăng mức phạt vi phạm về quy định GPLX đối với xe ô tô

Khoản 11, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định:

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 7.000.000 đồng (tăng 1.000.000 đồng so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP) nếu người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm các hành vi sau:

+ GPLX đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng.

+ Có GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ GPLX do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia.

+ Sử dụng GPLX không hợp lệ (GPLX có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý GPLX).

- Phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng nếu người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm các hành vi sau:

+ Có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc có GPLX nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, (tăng 6.000.000 đồng so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

+ Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng GPLX bị tẩy xóa, tăng 7.000.000 - 8.000.000 đồng so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP (mức cũ là 3.000.000 - 4.000.000 đồng).

Mức phạt về lỗi không có GPLX tăng đến 8 triệu đồng so với trước đây.

Mức phạt về lỗi không có GPLX tăng đến 8 triệu đồng so với trước đây (ảnh minh họa)

Quên GPLX sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Không mang GPLX sẽ bị xử phạt ở mức thấp hơn rất nhiều so với việc không có GPLX. Cụ thể, phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/CP-NĐ sửa đổi tại Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) đối với người điều khiển ô tô không mang GPLX.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 82, Nghị định 123/2021/NĐ-CP, nếu người điều khiển phương tiện không xuất trình được GPLX sẽ bị xử phạt như lỗi không có GPLX, bị giữ phương tiện và có phiếu hẹn. Thời gian tạm giữ phương tiện không quá 7 ngày, kể từ ngày tạm giữ; nếu có tình tiết phức tạp hơn có thể giữ tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ.

Trong thời gian hẹn mà người vi phạm xuất trình được GPLX thì sẽ được hạ mức phạt xuống thành lỗi "Không mang theo GPLX". Nếu xuất trình sau thời gian hẹn trên biên bản hoặc không xuất trình được GPLX thì sẽ bị chịu phạt như mức ban đầu.

Đánh giá: