menu

2 loại vạch đường ít gây chú ý nhưng dễ khiến bạn mất tiền oan

10:38 - 24/11/2022

Ngoài biển báo cấm dừng đỗ xe thường gặp thì còn 2 loại vạch kẻ mang ý nghĩa tương tự mà nhiều người chưa rõ.

Theo quy chuẩn 41/2019 về báo hiệu đường bộ quy định, 2 loại vạch kẻ cấm dừng đỗ xe gồm vạch 6.1 (vạch cấm đỗ xe trên đường) và vạch 6.2 (vạch cấm dừng, đỗ xe trên đường). 

Vạch 6.1: cấm đỗ xe trên đường

Vạch này được sử dụng để báo hiệu không được phép đỗ xe bên đường. Vạch 6.1 được dùng độc lập hoặc phối hợp với ký hiệu chữ “Cấm đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm đỗ xe”. Ngoài ra, có thể đặt thêm biển báo phụ ghi rõ thời gian cấm đỗ xe và phạm vi, đối tượng cấm đỗ xe.

Vạch 6.1 có nghĩa cấm dừng xe ô tô.

Vạch 6.1 có nghĩa cấm đỗ xe ô tô trên đường.

Vạch 6.1 là vạch đứt khúc màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường phía cấm đỗ xe hoặc sơn trên mặt đường phía cấm đỗ xe, cách mép mặt đường 30 cm khi không có bó vỉa sát mép mặt đường.

Khi vạch 6.1 được bố trí trên bó vỉa, bề rộng phần sơn vàng được lấy bằng bề rộng viên đá vỉa hoặc tối thiểu 15 cm; ngoài ra bề rộng phần sơn vàng được kéo dài trên toàn bộ mặt vát hoặc mặt đứng của viên đá vỉa phía tiếp giáp với mặt đường.

Vạch 6.1 là vạch đứt khúc màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường

Vạch 6.1 là vạch đứt khúc màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường.

Vạch 6.2: Vạch cấm dừng xe, cấm đỗ xe trên đường

Vạch 6.2 được sử dụng để báo hiệu không được phép dừng xe, đỗ xe trên đường. Vạch này có thể sử dụng phối hợp với ký hiệu chữ “cấm dừng, đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm dừng, đỗ xe”.

Bên cạnh đó, căn cứ theo nhu cầu đặt thêm biển báo phụ ghi rõ thời gian cấm dừng đỗ xe và phạm vi, đối tượng cấm dừng đỗ xe.

Vạch 6.2 cấm dừng, đỗ xe trên đường

Vạch 6.2 cấm dừng, đỗ xe trên đường

Vạch 6.2 là vạch liền nét màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường phía cấm dừng xe hoặc đỗ xe hoặc sơn trên mặt đường phía cấm dừng xe hoặc đỗ xe, cách mép mặt đường 30 cm khi không có bó vỉa sát mép mặt đường.

Khi vạch 6.2 được bố trí trên bó vỉa, bề rộng phần sơn vàng được lấy bằng bề rộng viên đá vỉa hoặc tối thiểu 15 cm; ngoài ra bề rộng phần sơn vàng được kéo dài trên toàn bộ mặt vát hoặc mặt đứng của viên đá vỉa phía tiếp giáp với mặt đường. Trường hợp bố trí trên mặt đường, bề rộng vạch là 15 cm.

Vạch 6.2 là vạch liền nét màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường

Vạch 6.2 là vạch liền nét màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường

Căn cứ theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP và Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với phương tiện dừng, đỗ xe sai được quy định như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng nếu ô tô dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. 

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng với hành vi đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật.

- Nếu dừng, đỗ xe không đúng quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt 10.000.000 - 12.000.000 triệu đồng. 

Đánh giá: