menu

Từ ngày 1/1/2023, xăng sẽ chịu thuế môi trường 2.000 đồng/lít

13:20 - 31/12/2022

Chính phủ ước tính với mức thuế môi trường mới, giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm từ 770 - 3.300 đồng mỗi lít hoặc kg tùy loại.

Chiều ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023. Theo đó, cơ quan thường trực của Quốc hội đồng ý giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn... so với mức trần biểu khung thuế.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023, mức thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) sẽ là 2.000 đồng/lít. Trong khi đó, với dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn, thuế môi trường sẽ là 1.000 đồng/lít hoặc 1.000 đồng/kg. Với dầu hỏa, thuế môi trường sẽ là 600 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay được áp mức thuế môi trường là 1.000 đồng/lít vì ngành hàng không vẫn còn chịu nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Mặt hàng Mức trần trong biểu khung thuế Mức thuế sẽ áp dụng từ 1/1/2023
Xăng (trừ ethanol) 4.000 đồng/lít 2.000 đồng/lít
Nhiên liệu bay 3.000 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu diesel 2.000 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu mazut 2.000 đồng/kg 1.000 đồng/kg
Dầu nhờn 2.000 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu hỏa 1.000 đồng/lít 600 đồng/lít
Mỡ nhờn 2.000 đồng/kg 2.000 đồng/kg

Bảng thuế môi trường đối với xăng, dầu

Thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường này là từ 1/1 - 31/12/2023. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn trong năm 2023 nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Từ đầu năm 2024, thuế bảo vệ môi trường của xăng (trừ ethanol) sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế, tức là 4.000 đồng/lít. Mức tương ứng của nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít. Trong khi đó, mức thuế môi trường của dầu hỏa là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Trước đó, Chính phủ đã trình áp thuế môi trường ở mức sàn của biểu khung thuế, tức là 1.000 đồng/lít với xăng và nhiên liệu bay; 500 đồng/lít với dầu diesel; và 300 đồng/lít hoặc 300 đồng/kg với dầu hoả, dầu nhờn, dầu mazut. Mức thuế này tương tự mức đang áp dụng từ tháng 7 đến nay.

Trong năm 2022, thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã giảm 2 lần, vào tháng 4 và tháng 7. Việc giảm thuế đã giúp giảm giá bán lẻ, góp phần hạn chế gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và kiểm soát lạm phát.

Chính phủ ước tính với mức thuế môi trường mới, giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm từ 770 - 3.300 đồng mỗi lít hoặc kg tùy loại. Hiện giá xăng RON 95-III đang ở mức 20.707 đồng/lít; xăng E5 RON 92 là 19.975 đồng/lít; dầu diesel là 21.601 đồng/lít; dầu hỏa là 21.831 đồng/lít; và dầu mazut là 12.863 đồng/kg.

Mặt hàng Giá bán
Xăng RON 95-III 20.707 đồng/lít
Xăng E5 RON 92 19.975 đồng/lít
Dầu diesel 21.601 đồng/lít
Dầu hỏa 21.831 đồng/lít
Dầu mazut 12.863 đồng/kg

Bảng giá xăng, dầu hiện nay

Tuy nhiên, do giảm thuế nên ngân sách trong năm 2023 ước tính giảm gần 56.000 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Trong đó, mức thu từ thuế bảo vệ môi trường giảm gần 51.000 tỷ đồng.

Đánh giá: