Hãng xe hơi JC&C của Singapore chuẩn bị chi gần 4.000 tỷ đồng mua thêm 1,82% cổ phiếu của THACO. Số tiền nhận được sẽ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng quy mô sản xuất.

Mới đây, công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) vừa phát hành văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, THACO muốn phát hành 30,3 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,82% số cổ phiếu đang được lưu hành, cho Jardine Cycle & Cariage Limited (JC&C).

Hiện tại, giá phát hành mỗi cổ phiếu là 128.500 đồng, tương ứng với số vốn THACO sẽ huy động được từ JC&C là khoảng 3.900 tỷ đồng. Nếu kế hoạch phát hành cổ phiếu được các cổ đông thông qua, giá trị tương ứng của THACO sẽ đạt 217,8 nghìn tỷ đồng, vào khoảng 9,4 tỷ USD.

THACO dự tính 1,82% số cổ phiếu đang lưu hành cho JC&C để huy động 4.000 tỷ đồng

THACO dự tính 1,82% số cổ phiếu đang lưu hành cho JC&C để huy động 4.000 tỷ đồng

Về JC&C, đây là hãng xe hơi đến từ Singapore vốn là đối tác quen thuộc của ông Trần Bá Dương, chủ tịch THACO. Vào năm 2008, JC&C đã bỏ ra 77 triệu USD mua lại 20% cổ phần của THACO, từ đó giúp doanh nghiệp Việt có sức bật mạnh mẽ, đầu tư nhà máy và dây chuyền sản xuất.

Quay trở lại dòng sự kiện, sau khi mua lại 1,82% cổ phiếu ban hành của THACO, JC&C sẽ sở hữu tổng cộng 26,57% cổ phần của THACO. Số cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Được biết, THACO đang cần huy động vốn để mở rộng sản xuất cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Cụ thể, theo kế hoạch năm 2019, THACO sẽ đầu tư gần 14.100 tỷ đồng, trong đó 5.964 tỷ đồng sẽ phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh ô tô; 3.359 tỷ đồng dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị và 4.754 tỷ đồng sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Như vậy, sau khi huy động thành công gần 3.900 tỷ đồng từ JC&C, THACO Sẽ còn thiếu khoảng 10.200 tỷ đồng nữa. Theo dự kiến, số tiền này sẽ lấy từ lợi nhuận giữ lại và các khấu hao.