menu

Đề xuất mức đấu giá khởi điểm biển số xe ô tô từ 40 triệu đồng, người trúng có thể giữ lại đăng ký cho xe khác

18:37 - 21/10/2022

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, biển số đẹp và sẵn sàng trả giá cao. Vì thế, việc đấu giá biển số là để đáp ứng được nhu cầu cũng như tạo sự công bằng giữa các chủ thể, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Vào sáng nay, ngày 21 tháng 10 năm 2022, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua hình thức đấu giá.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, biển số đẹp và sẵn sàng trả giá cao. Vì thế, việc đấu giá biển số là để đáp ứng được nhu cầu cũng như tạo sự công bằng giữa các chủ thể, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2 thông tin quan trọng nhất về đấu giá biển số đẹp cũng được Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo đó, mức giá khởi điểm cho biển số đẹp là 40 triệu đồng được áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM. Riêng các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng, tùy thuộc vào loại biển số mà giá đấu sẽ khác nhau nhưng không thấp hơn giá sàn đã đưa ra trên.

Dự thảo này cũng khá cởi mở khi đề xuất người đấu giá trúng biển số đẹp sẽ được giữ lại, không phải mất biển khi bán xe. Điều này được hiểu là, chẳng hạn một cá nhân đấu giá thành công biển số 51A-999.99 và đăng ký cho xe Lexus, khi bán chiếc xe này và anh mua xe Mercedes-Benz hay bất kỳ xe khác, chiếc biển này sẽ được đăng ký lại cho xe mới.

Người trúng đấu giá biển đẹp sẽ được quyền giữ lại biển sử dụng cho xe khác

Người trúng đấu giá biển đẹp sẽ được quyền giữ lại biển sử dụng cho xe khác

Người trúng đấu giá cũng có quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe nhưng người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe sẽ không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác, không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá mà chỉ có quyền sử dụng duy nhất 1 lượt cho xe đăng ký đầu tiên của biển đẹp.

Dự thảo đề nghị chọn một loại là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen để phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Đây phải là những biển chưa được đăng ký, nằm trong cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá biển số đẹp sẽ nộp 100% về Ngân sách Trung Ương, thay vì chỉ 70% và 30% còn lại dành cho Ngân sách địa phương.

Đánh giá: