Trong những chính sách được Chính phủ áp dụng từ tháng 2/2019, bên cạnh các chương trình giáo dục phổ thông mới, chính sách dành cho kiểm lâm còn có quy định liên quan đến giá trị xe công mà các cấp được sử dụng.

Nghị định 04/2019 được Chính phủ ban hành về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô (xe công) sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2/2019 tới. Cụ thể, Nghị định này quy định về các khoản kinh phí sử dụng xe công liên quan đến 4 hạng mục: ô tô phục vụ công tác các chức danh, ô tô phục vụ công tác chung, ô tô chuyên dùng và ô tô phục vụ lễ tân Nhà nước.

Nghị định quy định tiêu chuẩn giá trị xe công cho các cấp lãnh đạo mới được Chỉnh phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2/2019

Nghị định quy định tiêu chuẩn giá trị xe công cho các cấp lãnh đạo mới được Chỉnh phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng… được sử dụng xe công không quy định mức giá

Đối với các cấp lãnh đạo đầu não như Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nghị định nêu rõ được sử dụng thường xuyên 1 ô tô, kể cả đã nghỉ công tác và không quy định mức giá.

Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh… được sử dụng xe có giá trị tối đa đến 1,1 tỷ đồng

Tiếp theo, Nghị định cũng nếu rõ dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm trang bị ô tô, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua ô tô phục vụ cho các chức danh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có liên quan.

Như vậy, các chức danh được sử dụng thường xuyên 1 ô tô với giá trị tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác bao gồm: Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố, trừ TP Hà Nội và TP HCM; Các chức danh của TP Hà Nội, TP HCM: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Thứ trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND… được sử dụng xe có giá trị 920 triệu đồng

Các chức danh được trang bị ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe bao gồm: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó các đoàn thể ở trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố, trừ TP Hà Nội và TP HCM.

Ngoài ra, tại Hà Nội và TP. HCM, các chức danh được sử dụng xe công có giá 920 triệu đồng bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.