menu
Phân biệt giữa tạm giữ Giấy phép lái xe và tước Giấy phép lái xe

Phân biệt giữa tạm giữ Giấy phép lái xe và tước Giấy phép lái xe

Tư vấn pháp luật13:26 - 05/03/2023

Mức độ nghiêm trọng của việc tạm giữ và tước Giấy phép lái xe là khác nhau. Người vi phạm bị tạm giữ GPLX vẫn được phép điều khiển phương tiện, còn nếu bị tước ...