menu

Tác giả Kuro

Kuro

Phóng viên

Kinh nghiệm: 26280 tiếng

Phụ trách: Tin tức, Đánh giá xe, Giá xe máy

"You don't stop riding when you get old
You get old when you stop riding"

Bài viết của tác giả