menu

Thêm 2 người trúng đấu giá biển số nộp tiền, đại gia đấu biển 30K-555.55 hơn 14 tỷ đồng vẫn biệt tăm

11:57 - 21/09/2023

Ngoài người trúng đấu giá biển số 99A-666.66 đã nộp tiền 4,23 tỷ đồng, còn có 2 người khác cũng đã thanh toán đủ số tiền mình đấu giá trúng biển số 15K-188.88 (610 triệu đồng) và biển 43A-799.99 (1,12 tỷ đồng). Trong khi đó 2 đại gia đấu trúng 3 biển số có giá trị nhất vẫn im lặng.

Vào sáng hôm qua, 1 vị đại gia ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã nộp số tiền 4,23 tỷ đồng cho chiếc biển số 99A-666.66 mình trúng đấu giá vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, đây cũng là người đầu tiên đã thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Đến chiều cùng ngày, đã có thêm 2 người nữa thanh toán đầy đủ tài chính cho 2 chiếc biển số là 15K-188.88 (610 triệu đồng) và biển 43A-799.99 (1,12 tỷ đồng), đã trừ 40 triệu đồng tiền đặt cọc. Như vậy, trong số 10 khách hàng trúng đấu giá 11 biển số vào ngày 15 tháng 9 (có 1 vị khách đã đấu trúng 2 biển), thì chỉ mới có 3 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, ngoài người trúng đấu giá biển số 99A-666.66 đã nộp tiền 4,23 tỷ đồng, đã có 2 người khác cũng đã thanh toán đủ số tiền mình đấu giá trúng biển số, trong khi đó, 2 đại gia đấu trúng 3 biển số có giá trị nhất là 30K-555.55 (14,12 tỷ đồng), và 51K-888.88 (32,34 tỷ đồng) cùng 30K-567.89 (13,075 tỷ đồng) cùng chung 1 người đấu giá cao nhất, đó là anh H.X.H, đến từ tỉnh Thanh Hóa, vẫn im lặng.

Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Đồng thời tại nghị định 39/2023, Chính phủ quy định nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy. Biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại, đồng thời số tiền đặt trước (40 triệu đồng) sẽ không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đánh giá: