menu

Đấu giá lại, siêu biển 30K-555.55 được trả giá gần 14,5 tỷ đồng, cao hơn 300 triệu đồng so với lần đầu

14:55 - 04/11/2023

Chỉ chưa đầy 8 phút được mang ra đấu giá lại, biển số siêu VIP đã được đẩy giá trên 14 tỷ đồng, 52 phút còn lại, các lượt trả giá không mấy sôi động và chỉ 3 giây cuối, ai đó đã trả giá 2 lần, khiến biển số 30K-555.55 trúng đấu giá đến 14,495 tỷ đồng.

Trong đợt đấu giá biển số lần đầu tiên, vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, đã có nhiều biển số xe trúng đấu giá rất cao, tuy nhiên, sau đó, các biển này được mang ra đấu lại, vì người trả giá cao nhất không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, chấp nhận bỏ cọc 40 triệu đồng cho mỗi biển số.

1 trong số đó có biển số 30K-555.55, cụ thể, chiếc biển siêu VIP này đã trúng đấu giá 14,12 tỷ đồng trong ngày đấu 15/9, sau đó, người trúng đấu giá đã rao bán biển này lại 20 tỷ đồng nhưng tất nhiên, không ai dại gì bỏ ra số tiền khổng lồ để mua lại. Chính vì điều này mà biển số 30K-555.55 đã được mang ra đấu lại vào hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2023.

Càng bất ngờ hơn là lần đấu giá lại này, biển số 30K-555.55 vẫn trúng đấu giá không thua gì lần đầu, cụ thể, chỉ sau chưa đầy 8 phút được mang ra đấu giá lại, biển số siêu VIP đã được đẩy giá trên 14 tỷ đồng, 52 phút còn lại, các lượt trả giá không mấy sôi động và chỉ 3 giây cuối, ai đó đã trả giá 2 lần, khiến biển số 30K-555.55 trúng đấu giá đến 14,495 ỷ đồng.

So sánh với lần đấu giá đầu tiên, ở lần thứ 2, biển số 30K-555.55 được trả giá cao hơn 375 triệu đồng, vì thế, nhiều người đang chờ đợi xem, liệu đại gia nào đã mạnh dạn trả biển số 30K-555.55 gần 14,5 tỷ đồng, và sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính để sở hữu biển này, hay lại bỏ cọc như lần đầu.

Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô 30K-555.55 sẽ phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước (40 triệu đồng) nhưng không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Sau đó, trong 12 tháng, người trúng đấu giá biển số 30K-555.55 sẽ phải thực hiện đăng ký biển này cho xe ô tô, nếu quá hạn, biển số xe đẹp này sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Đánh giá: