menu

Đấu giá biển số ngày 30/9: Biển 37K-199.99 trúng đấu giá 845 triệu đồng, cao gấp 2 lần biển 30K-577.77

15:16 - 01/10/2023

Chỉ có 2 biển số tứ quý trong tổng số 100 biển được mang ra đấu giá vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, trong đó, biển 30K-577.77 trúng đấu giá cao nhất 360 triệu đồng, còn biển 37K-199.99 trúng đấu giá 845 triệu đồng.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã đưa ra đấu giá 100 biển số trong 5 khung thời gian, mỗi lần 20 biển số. Khác với ngày 29/9, ở lần này, có nhiều biển rất đẹp, trong số này, có 2 biển tứ quý xuất hiện của tỉnh Nghệ An và Hà Nội.

Cũng vì thế, mức trúng đấu giá biển số của ngày 30 tháng 9 khá cao, có nhiều biển số được trả giá lên trên 300 triệu đồng, 2 biển có giá trên 400 triệu đồng, 1 biển số được trả giá cao nhất 650 triệu đồng và cuối cùng, biển trúng đấu giá cao nhất trong ngày 30 tháng 9 năm 2023 là 845 triệu đồng.

Kết quả sau cuộc đấu giá là biển số 37K-199.99 trúng đấu giá 845 triệu đồng, còn biển tứ quý còn lại là 30K-577.77 trúng đấu giá 360 triệu đồng. Biển số có mức trúng đấu giá cao thứ nhì trong ngày 30 tháng 9 là biển 51K-886.68 lên đến 650 triệu đồng.

Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô sẽ phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước (40 triệu đồng) nhưng không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Sau đó, trong 12 tháng, người trúng đấu giá biển số xe sẽ phải thực hiện đăng ký biển này cho xe ô tô, nếu quá hạn, biển số xe đẹp này sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Đánh giá: