menu

Đấu giá biển số đẹp, giá khởi điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng

07:03 - 20/10/2022

Giá khởi điểm cho biển số đẹp khi đấu giá tại Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng, các tỉnh thành khác là 20 triệu đồng. Ngoài ra, người trúng đấu giá còn được giữ lại biển số nếu chuyển nhượng, bán cho người khác.

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất người có nhu cầu đấu giá được chọn bất kỳ biển số nào trong kho biển số đấu giá của các tỉnh, thành phố để tham gia đấu giá biển số.

Giá khởi điểm cho biển số đấu giá tại Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng, các tỉnh thành phố khác là 20 triệu đồng. Trong vòng 12 tháng (kể từ ngày trúng thầu), người trúng đấu giá phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không đăng ký sẽ bị thu hồi. Bên cạnh đó, người trúng đấu giá cũng không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số xe trúng đấu giá (trừ trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe). 

Trong trường hợp hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người tham gia đấu giá, một người trả giá, chấp nhận ít nhất bằng giá khởi điểm thì bán cho người đó.

giá khởi điểm cho đấu giá biển số đẹp là 40 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM.

Giá khởi điểm cho đấu giá biển số đẹp là 40 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh khác là 20 triệu đồng.

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Bộ Công an đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá. Còn người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số đó để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số đấu giá cho người khác.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương và 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Những biển số không được đấu giá sẽ gồm: Biển cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe quân đội dùng vào mục đích quốc phòng, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, cơ quan đại diện ngoại giao,...

Đánh giá: