menu

Biển sảnh rồng đẹp thứ 2 của đầu số 30K có giá chỉ gần 1,1 tỷ đồng, quá hợp lý so với 30K-567.89 có giá 16,5 tỷ đồng

15:15 - 17/11/2023

Thậm chí nếu tính theo cách của dân chơi biển là số 0 bị bỏ đi, chữ không tính, biển số này có đến dãy sảnh 6 số là 345678, rất đẹp, và việc ai đó trúng đấu giá chỉ 1,09 tỷ đồng là quá hời.

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức buổi đấu giá biển số xe ô tô và đã có 1 bất ngờ lớn, đó là 1 biển số đã trúng đấu giá lên đến 16,57 tỷ đồng. Cụ thể, chiếc biển số được trả giá gần 17 tỷ đồng là 30K-567.89, hay còn được giới mê biển gọi là sảnh rồng, biển cao nhất trong dãy 5 số theo kiểu sảnh tiến.

Và đến hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2023, 1 biển sảnh cũng đẹp không kém đã được mang ra đấu giá, với mức trả giá cuối cùng chỉ là 1,09 tỷ đồng. Cụ thể, chiếc biển số này là 30K-456.78, về độ đẹp, ý nghĩa chỉ xếp sau biển số 30K-567.89.

Thậm chí nếu tính theo cách của dân chơi biển là số 0 bị bỏ đi, chữ không tính, biển số này có đến dãy sảnh 6 số là 345678, rất đẹp, và việc ai đó trúng đấu giá chỉ 1,09 tỷ đồng được xem là quá tốt, để sưu tập biển số sảnh rồng.

Về người trúng đấu giá biển số ô tô 30K-456.78, sẽ phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước (40 triệu đồng) nhưng không bao gồm lệ phí đăng ký xe, như vậy, cần phải thanh toán 1,05 tỷ đồng.

Sau đó, trong 12 tháng, người trúng đấu giá biển số 30K-456.78 sẽ phải thực hiện đăng ký biển này cho xe ô tô, nếu quá hạn, biển số xe 30K-456.78 sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp là 1,09 tỷ đồng.

Đánh giá: