menu

CSGT mặc thường phục có được bắn tốc độ không?

11:52 - 04/10/2022

Độc giả Phạm Quang Dũng (30 tuổi) có hỏi: "Tôi thấy CSGT mặc thường phục để bắn tốc độ ở gần khu nhà mình. Điều này có đúng với quy định không? Có bị lập biên bản không?"

Để trả lời câu hỏi về việc CSGT mặc thường phục có được bắn tốc độ không của độc giả Phạm Quang Dũng, chúng tôi mời bạn tham khảo câu trả lời chi tiết trong phần bài viết dưới đây.

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT có quy định về trang phục của CSGT khi làm nhiệm vụ như sau:

Trong trường hợp CSGT kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật để làm nhiệm vụ, được bố trí bộ phận CSGT mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị giám sát tình hình an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm. Khi phát hiện hành vi vi phạm thì những người được bố trí này phải báo ngay cho bộ phận tuần tra để kiểm soát công khai, xử lý theo quy định.

CSGT mặc thường phục được phép bắn tốc tộ nhưng không được lập biên bản hành chính luôn.

CSGT mặc thường phục được phép bắn tốc tộ nhưng không được lập biên bản hành chính luôn (ảnh: Internet)

Như vậy, CSGT có thể mặc thường phục trong một số trường hợp làm việc nhất định. Do đó, CSGT mặc thường phục và sử dụng thiết bị giám sát, máy bắn tốc độ để phát hiện hành vi vi phạm là có căn cứ và không sai với quy định.

Tuy nhiên, CSGT mặc thường phục bắn tốc độ sẽ không được lập biên bản vi phạm hành chính ngay, mà phải gửi kết quả hình ảnh vi phạm có đầy đủ số liệu về cho đội kiểm tra mặc trang phục Công an nhân dân, đeo số hiệu đầy đủ để rà soát theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc mặc thường phục phải được chỉ định trong các văn bản của người có thẩm quyền chỉ đạo như Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT, Trưởng công an huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh trở lên, quyết định việc mặc trang phục cảnh sát hoặc thường phục khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời ghi rõ kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Đánh giá: