menu
Giấy phép lái xe quốc tế là gì? Đổi giấy phép lái xe quốc tế như thế nào?

Giấy phép lái xe quốc tế là gì? Đổi giấy phép lái xe quốc tế như thế nào?

Hỏi - Đáp12:35 - 07/02/2021

Khi công tác, học tập hoặc định cư ở nước ngoài, người dân thay vì đổi sang Giấy phép lái xe của nước sở tại, có thể sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế để sử dụng ...