giá Yamaha R3

Tất cả tin tức về từ khóa: giá Yamaha R3. (4 kết quả)

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 7/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 7/2018

Yamaha R3 13:49-02/07/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 hiện nay tại các đại lý đang ở mức 138 triệu VNĐ, thấp hơn giá bán lẻ đề xuất của hãng 1 triệu VNĐ.

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 6/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 6/2018

Yamaha R3 10:00-01/06/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 hiện nay tại các đại lý đâng ở mức 138 triệu VNĐ, thấp hơn giá bán lẻ đề xuất của hãng 1 triệu VNĐ.

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 5/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 5/2018

Yamaha R3 11:55-11/05/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 hiện nay tại các đại lý đâng ở mức 138 triệu VNĐ, thấp hơn giá bán lẻ đề xuất của hãng 1 triệu VNĐ.

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 4/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 mới nhất tháng 4/2018

Yamaha R3 15:00-20/04/2018

Giá xe Yamaha R3 2018 hiện nay tại các đại lý đâng ở mức 138 triệu VNĐ, thấp hơn giá bán lẻ đề xuất của hãng 1 triệu VNĐ.

TÌM KIẾM THÔNG TIN XE
Mở rộng Tìm kiếm