giá xe Vespa LX

Tất cả tin tức về từ khóa: giá xe Vespa LX. (5 kết quả)

Giá xe máy Piaggio Vespa LX tháng 05/2019 hôm nay

Giá xe máy Piaggio Vespa LX tháng 05/2019 hôm nay

Giá xe 08:40-09/04/2019

Giá xe Vespa LX 2019 tháng 05/2019 hiện đang ở mức 67,9 triệu VNĐ, bằng với giá đề xuất của Piaggio.

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 7/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 7/2018

Vespa LX 14:27-02/07/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 7/2018 hiện đang ở mức 67,9 triệu VNĐ, bằng với giá đề xuất của Piaggio.

Giá xe Vespa LXV 2018 tháng 6/2018

Giá xe Vespa LXV 2018 tháng 6/2018

Vespa LXV 13:57-01/06/2018

Giá xe Vespa LXV 2018 tháng 6/2018 đang ở mức 73,9 triệu VNĐ, đắt hơn phiên bản LX khoảng 6 triệu VNĐ.

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 6/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 6/2018

Vespa LX 10:00-01/06/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 6/2018 hiện đang ở mức 67,9 triệu VNĐ, bằng với giá đề xuất của Piaggio.

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 5/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 5/2018

Vespa LX 18:00-17/05/2018

Giá xe Vespa LX 2018 tháng 5/2018 hiện đang ở mức 67,9 triệu VNĐ, bằng với giá đề xuất của Piaggio.

TÌM KIẾM THÔNG TIN XE
Mở rộng Tìm kiếm