menu
Không thể loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, các nước châu Âu chấp thuận nhiên liệu điện tử e-fuel

Không thể loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, các nước châu Âu chấp thuận nhiên liệu điện tử e-fuel

Tin thị trường11:35 - 28/03/2023

Nhiên liệu điện tử e-fuel là giải pháp cho những yêu cầu về trung hòa khí thải nhưng vẫn giữ được động cơ đốt trong.