menu
Đánh giá nhanh Mercedes-Benz G300 CDI của Đặng Lê Nguyên Vũ

Đánh giá nhanh Mercedes-Benz G300 CDI của Đặng Lê Nguyên Vũ

Khám phá06:56 - 10/08/2022

Trong garage xe đã có nhiều phiên bản G63, G55 hay hàng độc Mercedes-Benz G500 Edition 35 nên khi hay tin có một chiếc xe Mercedes-Benz G300 CDI đang được chào ...