menu

Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster

11:55 - 29/07/2020 Ảnh xe

Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 1
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 1
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 2
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 3
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 4
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 5
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 6
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 7
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 8
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 9
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 10
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 11
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 12
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 13
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 14
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 15
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 16
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 17
 • Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 18
Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 1 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 2 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 3 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 4 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 5 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 6 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 7 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 8 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 9 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 10 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 11 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 12 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 13 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 14 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 15 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 16 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 17 Nữ ca sĩ MIN khoe vẻ đẹp cá tính bên "hàng hiếm" Porsche 356A Speedster - 18

Chiếc xe thể thao cổ điển Porsche 356A Speedster là một trong những "hàng hiếm" tại Việt Nam. Mới đây, nữ ca sĩ MIN - chủ nhân của hàng loạt các ca khúc hit - đã thực hiện một bộ ảnh thú vị và cá tính cùng chiếc xe thể thao cổ điển này.

Model: MIN

Executive Producer: Nguyen My

Art Director: Minh Nguyen

Photographer: Trương Tùng Lâm

Costume: SAINT LAURENT

Stylist: Phạm Bảo Luận

Makeup: Lâm Ngọc Minh

Hair Stylist: Thượng Gia Kỳ

Set Design: Lý Bình Sơn

Chia sẻ bộ ảnh này