menu

20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân

Duy Thành 21:19 - 14/02/2019 Ảnh xe

20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 1
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 1
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 2
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 3
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 4
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 5
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 6
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 7
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 8
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 9
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 10
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 11
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 12
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 13
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 14
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 15
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 16
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 17
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 18
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 19
 • 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 20
20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 1 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 2 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 3 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 4 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 5 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 6 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 7 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 8 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 9 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 10 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 11 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 12 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 13 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 14 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 15 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 16 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 17 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 18 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 19 20 chiếc xe độ xấu xí đến mức sẽ khiến bạn "bị đá" trong ngày Lễ Tình Nhân - 20

Đến hẹn lại lên, Lễ Tình Nhân, kỳ lễ đáng hận trong năm đối với các thanh niên FA và là cơ hội đi chơi vui vẻ của các cặp đôi, đã đến. Chắc hẳn những thanh niên có xe độ đẹp sẽ muốn lái xe đi đón người yêu và khiến thiên hạ phải ghen tỵ trong ngày này. Thế nhưng nếu xe của bạn được độ trang trí như những trường hợp ảnh trên thì tốt nhất là đừng nên bận tâm lái xe đi đưa đón làm gì cả.

Chia sẻ bộ ảnh này