menu

Từ ngày 3/6/2023, xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải, được tự động giãn chu kỳ kiểm định

09:07 - 05/06/2023

Cơ quan đăng kiểm sẽ tổ chức tra cứu thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, cung cấp tài khoản để chủ xe có thể tra cứu, tiếp nhận.

Ngày 2/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải, đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày Thông tư có hiệu lực (3/6) sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Nhờ đó, chủ xe không cần phải đưa phương tiện đi đăng kiểm.

Cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định cho phương tiện. Việc cấp giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định cho những phương tiện nêu trên có hiệu lực đến hết ngày 1/7/2024.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết có khoảng 1,4 triệu chiếc ô tô cá nhân đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Nhờ đó, các đơn vị đăng kiểm có thể tập trung nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ ô tô quá hạn nhưng chưa được kiểm định; đồng thời giải quyết được ùn tắc, đảm bảo sớm đưa phương tiện vào khai thác vận tải.

Giải thích lý do Thông tư 08/2023 chỉ áp dụng cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đây là nhóm xe cá nhân với cường độ sử dụng không nhiều. Việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa xe cũng tốt hơn so với loại phương tiện kinh doanh. Tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm này cao, khoảng 95% tổng số xe. Do đó, dù không kiểm định lại trước khi giãn chu kỳ thì nhóm phương tiện này vẫn đảm bảo an toàn.

Theo Thông tư mới, việc tự động giãn chu kỳ kiểm định không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận, tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày 3/6. Các xe diện này vẫn phải đến trung tâm kiểm định xe để được cấp tem, giấy mới. Cục Đăng kiểm Việt Nam ước tính có gần 155.600 phương tiện đang nằm trong diện quá hạn kiểm định.

Cơ quan đăng kiểm sẽ tổ chức tra cứu thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, cung cấp tài khoản để chủ xe có thể tra cứu, tiếp nhận.

Theo Thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải sản xuất đến 7 năm được miễn đăng kiểm trong 36 tháng và chu kỳ kiểm định định kỳ là 24 tháng, đều tăng 6 tháng so với trước đây. Trong khi đó, xe sản xuất từ 7 - 20 năm (trước đây là 12 năm) có chu kỳ định kỳ 12 tháng. Xe trên 20 năm có chu kỳ kiểm định là 6 tháng. Chủ xe phải đưa xe đi kiểm định trước khi xác nhận sang chu kỳ đăng kiểm mới.

Đánh giá: