menu

Từ ngày 1/8, phí sát hạch lái xe tăng cao nhất 50.000 đồng

17:12 - 11/06/2023

Theo quy định của Thông tư 37/2023 mới, phí sát hạch lái xe của phần lớn các loại phương tiện, từ xe máy cho đến ô tô, đều tăng.

Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính, áp dụng từ ngày 1/8/2023, quy định mức thu phí mới cho sát hạch lái xe, thay cho Thông tư 188/2016 cũ. Theo đó, phí sát hạch lái xe của phần lớn các loại phương tiện, từ xe máy cho đến ô tô, đều tăng, cụ thể như sau:

Tên phí, lệ phí sát hạch Mức thu cho mỗi lần thực hiện từ ngày 1/8 Mức tăng
Các hạng A1, A2, A3, A4 (mô tô, máy kéo)
Lý thuyết 60.000 20.000
Thực hành 70.000 -
Các hạng B1, B2, C, D, E, F (ô tô các loại)
Lý thuyết 100.000 10.000
Thực hành 350.000 50.000
Thực hành trên đường giao thông 80.000 20.000
Lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng cách tình huống giao thông 100.000 -

Phí sát hạch lái xe từ ngày 1/8/2023 (đơn vị: đồng)

Theo quy định của Thông tư 37/2023, phí sát hạch thực hành của các hạng ô tô B1, B2, C, D, E và F tăng nhiều nhất, lên đến 50.000 đồng. Tăng ít nhất là phí sát hạch lý thuyết của các hãng ô tô này, chỉ 10.000 đồng.

Trong khi đó, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng cách tình huống giao thông là nội dung mới. Phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm là 100.000 đồng. Hình thức sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng đã chính thức được áp dụng từ tháng 6/2022.

Trong khi đó, chi phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo quy định của Thông tư 37/2023 mới vẫn giữ nguyên ở mức 135.000 đồng như cũ.

Đánh giá:
Quảng cáo