menu

Phí sử dụng đường bộ cho ô tô giảm từ 1/1/2022 do ảnh hưởng của Covid

19:00 - 28/12/2021

Từ 1/1/2022 đến hết 30/6/2022, 34 khoản phí, lệ phí, trong đó có phí sử dụng đường bộ cho ô tô sẽ được điều chỉnh giảm.

Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí vừa ban hành và sắp áp dụng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục áp dụng mức giảm cho 34 khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh vào cuối kỳ năm 2021 thêm 6 tháng tiếp theo, từ ngày 1/1/2022 đến hết 30/6/2022, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ cho các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải. Ngoài ra, mức phí sử dụng đường bộ cho xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo cũng sẽ giảm 10%.

Giảm phí sử dụng đường bộ

Phí sử dụng đường bộ cùng 33 loại phí , lệ phí khác vẫn được áp dụng mức giảm từ 1/1/2022 đến hết 30/6/2022

Bên cạnh đó, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cũng sẽ giảm 50%. Đồng nghĩa rằng, lệ phí đối với việc cấp giấy chứng nhận cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, không bao gồm xe cứu thương, theo quy định mới chỉ còn 50.000 đồng.

Đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, mức phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sẽ giảm xuống chỉ còn 25.000 đồng.

Đánh giá: