menu

Bộ Tài chính đề xuất giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

21:14 - 29/11/2022

Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải hàng hóa, giảm 30% cho xe kinh doanh vận tải hành khách. Thời gian áp dụng trong 6 tháng của năm 2023.

Theo dự thảo Nghị định về phí sử dụng đường bộ, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí áp dụng cho ô tô (trừ xe của lực lượng Công an, Quốc phòng) từ 130.000 đồng/tháng đến 1.430.000 đồng/tháng. Cụ thể như sau:

- Mức phí xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đồng/tháng.

- Mức phí xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ là 390.000 đồng/tháng.

- Mức phí xe chở người từ 40 chỗ trở lên là 590.000 đồng/tháng.

- Mức phí xe tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19 tấn đến dưới 27 tấn là 720.000 đồng/kg.

- Mức phí xe đầu kéo có khối lượng tự trọng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000kg trở lên là 1.430.000 đồng/tháng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị giảm 50% mức phí đối với xe tải có trọng tải lớn (trừ xe ben), các xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; các xe dùng trong đào tạo, sát hạch lái xe. Bộ Giao thông vận tải đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa đến hết năm 2022 do tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải (công văn số 6779/BGTVT-TC ngày 06/7/2022).

Sau khi nhận được ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của các cơ quan, tổ chức. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và bổ sung thêm khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định: Giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa.

Thời gian giảm 6 tháng kể từ khi Nghị định có hiệu lực thi hành, dự kiến áp dụng trong năm sau. 

Đánh giá: