menu

Hà Nội: Đầu tư camera để phát hiện xe máy xả khói đen, kiểm định khí thải định kỳ

12:01 - 24/08/2022

Từ 2024, thành phố dự kiến đầu tư hệ thống camera giao thông để phát hiện xe máy xả khói đen, kiểm định hàng năm với xe có "tuổi đời" từ 5 năm trở lên.

Từ năm 2024, Hà Nội thí điểm kiểm định khí thải với xe máy đã sử dụng trên 5 năm. Thành phố dự kiến đầu tư hệ thống camera giao thông để phát hiện xe xả khói đen.

Theo báo cáo kết quả chương trình đo kiểm khí thải mô tô, xe máy và đề xuất lộ trình kiểm định khí thải vừa công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết đơn vị chức năng của thành phố sẽ xây dựng khung pháp lý và kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy vào năm 2023. Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu để phân vùng bảo vệ môi trường không khí, hạn chế xe máy.

Trong năm 2024 - 2025, Hà Nội tổ chức thí điểm kiểm định hàng năm với xe máy từ 5 năm sử dụng dụng trở lên, có thể nghiên cứu dán tem để phân biệt. Giai đoạn này, thành phố Hà Nội cũng dự kiến áp dụng phân vùng khu vực theo tiêu chuẩn khí thải. Sau giai đoạn thí điểm, từ năm 2026, Hà Nội yêu cầu xe gắn máy có thời hạn sử dụng 3 - 5 năm phải kiểm định khí thải định kỳ, hạn chế các xe không đạt tiêu chuẩn khí tại khu vực được phân vùng.

Hà Nội tổ chức thí điểm kiểm định hàng năm với xe máy từ 5 năm sử dụng dụng trở lên, có thể nghiên cứu dán tem để phân biệt

Hà Nội tổ chức thí điểm kiểm định hàng năm với xe máy từ 5 năm sử dụng dụng trở lên.

Theo đó, Hà Nội dự kiến xây dựng hệ thống kiểm soát khí thải xe máy gồm 170 trạm kiểm định cố định và lưu thông, đầu tư hệ thống camera hoặc sử dụng camera giao thông hiện có để phát hiện xe xả khói đen.

Khi các điều kiện hạ tầng và giao thông công cộng đảm bảo, thành phố sẽ nghiên cứu kết hợp thu phí khí thải xe máy. Với những xe không đạt tiêu chuẩn khí thải, quá cũ, thành phố dự kiến sẽ có chính sách hỗ trợ chủ xe để chuyển phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải. Ngân sách cho việc này được lấy từ các nguồn ngân sách của thành phố, xã hội hoặc sự hỗ trợ của doanh nghiệp.

Vào hồi tháng 8/2021, Hà Nội thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên khí thải của hơn 5.200 xe đã sử dụng trên 5 năm, kết quả cho thấy các tỷ lệ xe không đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6438:2018) mức 1 là hơn 54% và hơn 60% không đạt mức 2. Các phương tiện đã kiểm tra có xu hướng vượt giới hạn cho phép.

Trong đợt vận động đó, mỗi người đưa xe đi kiểm tra khí thải sẽ được tặng 1 chai dầu động cơ/xe và hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng, phụ tùng thay thế có giá trị khoảng 200.000 đồng/xe. Ngoài ra, người dân có nhu cầu đổi xe mô tô, xe máy mới sẽ được hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, từ 12/11/2021 - 3/2022 chỉ có 4 xe máy được người dân đồng ý loại bỏ và chấp nhận hỗ trợ đổi xe máy mới.

Đánh giá: