Xuất xưởng chiếc xe thứ 150 triệu của Nissan chỉ sau 11 năm

09:53 - 25/09/2017 Video xe