Đây là chất tráng kỵ nước có thể khiến nước và bụi bẩn trượt khỏi thân xe

Duy Thành 21:30 - 09/02/2019 Video xe