Chỉ 15 phút nhìn lại hơn 30 năm lịch sử của mẫu sportbike Kawasaki Ninja

Duy Thành 23:09 - 21/03/2019 Video xe