"Bức tường lửa" xuất hiện do cháy xe bồn trên cao tốc ở Trung Quốc

15:11 - 13/02/2018 Video xe