Thông tư 06/2016 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ GTVT đã giải quyết các vấn đề vướng mắc trong cách xử lý tình huống chuyển làn của chủ xe và CSGT.

Ô tô chuyển làn đúng luật giao thông

Quy định về việc ô tô chuyển làn khi tham gia giao thông

Theo đó, Điều 14 trong Luật Giao thông đường bộ quy định, khi chuyển làn, các xe phải vượt về bên trái, trừ một số trường hợp dưới đây được quyền vượt bên phải:

- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

- Khi xe điện đang chạy giữa đường;

- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Quy định này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa chủ xe và CSGT. Các tài xế bị CSGT bắt lỗi khi chuyển làn sang bên phải, đi nhanh hơn và vượt xe bên trái cho rằng đây khổng phải là hành vi “vượt về bên phải”.

Các tài xế giải thích hành vi này chỉ là chuyển sang làn bên phải để chạy. Đồng thời, các văn bản luật và dưới luật cũng chưa có quy định rõ về khái niệm này.

Bộ GTVT đã ra Thông tư 06/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 41/2016 về báo hiệu đường bộ. Như vậy, Quy chuẩn 41/2016 sẽ thay thế cho Quy chuẩn 41/2012 đang dùng hiện nay.

Trong Quy chuẩn 41/2016, khái niệm về vượt phải được định nghĩa như sau:

“Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Các phương tiện không được phép vượt phải nhau trừ một số trường hợp được quy định trong Luật Giao thông đường bộ.”

Theo đó, ở những đường một chiều có 2 làn đường trở lên, xe ô tô có quyền được vượt phải và không bị CSGT thổi phạt.

Không chỉ định nghĩa lại khái niệm vượt phải, Quy chuẩn 41/2016 còn chỉ ra cách vượt xe ô tô đúng luật. Theo đó, xe trên các làn chạy nhanh hơn nhau là tình huống giao thông mà các phương tiện trên các làn theo cùng một chiều đường của các đường có nhiều hơn hai làn đường mỗi chiều có thể chạy nhanh hơn nhau, miễn là tuân thủ quy định về tốc độ và loại phương tiện sử dụng làn đường. Khi chuyển làn phải tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ.

Có thể hiểu đơn giản như sau, khi muốn vượt xe phía trước đi chậm, tài xế có thể chuyển làn đúng nơi theo quy định, có đầy đủ tín hiệu và chạy theo đúng tốc độ quy định để vượt qua và quay lại làn ban đầu.

Nguồn: vietnamnet.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Bảng giá xe máy mới nhất