Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã gửi công văn đến các cơ quan liên quan về những thay đổi mới trong luật giao thông đường bộ như biển làn đường dành riêng có thể ghép nhiều xe trên một biển, đường rộng không cần thiết cắm biển cả hai bên.

Những điểm mới trong luật giao thông đường bộ

1. Đường rộng không cần thiết đặt thêm biển bên trái

Quy chuẩn 41/2016 viết: "Trên những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ hai làn đường trở lên, biển được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. Trong các trường hợp không đặt trên giá long môn hoặc cột cần vươn, thì có thể lắp đặt thêm biển báo phía bên trái của chiều xe chạy."

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng việc lắp đặt thêm biển bên trái không bắt buộc với đường mỗi chiều có từ hai làn trở lên. Những đường rộng thoáng, ít xe qua lại, kinh phí khó khăn thì không cần thiết lắp biển.

Khi tài xế đi vào đường đôi, biển báo hạn chế tốc độ chỉ cắm bên phải thì biển này vẫn có hiệu lực, không cần thiết phải có ở bên trái.

2. Biển làn đường dành riêng có thể gộp nhiều loại xe

Biển R.412 được quy định trong Quy chuẩn 41 là mỗi loại xe trong một biển. Song theo thực tế, nhiều đoạn đường các xe được vẽ chung trong một biển và tài xế cho rằng như vậy không đúng Quy chuẩn nên không có hiệu lực.

Bộ GTVT giải thích rằng có nhiều tuyến đường mà một làn cho 2-3 loại phương tiện cùng chạy. Do đó, việc ghép chung hình vẽ của các phương tiện vào một biển là đúng, giúp dễ quan sát, bố trí và tiết kiệm kinh phí. Kích thước của biển được mở rộng cân đối.

Những điểm mới trong luật giao thông đường bộ 3

3. Một số quy định khác

Những thay đổi về Luật giao thông đường bộ có trong Quy chuẩn 41/2016 còn đề cập đến một số nội dung khác như kích thước biển báo có thể điều chỉnh tùy địa hình, không nhất thiết phải đặt biển chỉ dẫn lối đi kèm với biển cấm, vạch kẻ đường vàng để tách hai chiều xe chạy, vạch trắng phân chia làn cùng chiều nhưng nếu chưa vẽ mới kịp thì tài xế tuân theo quy định cũ (vạch vàng cho đường ngoài khu dân cư, vạch trắng trong khu dân cư).

Nguồn: vnexpress.net

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Bảng giá xe máy mới nhất