Hiện nay, có nhiều người sử dụng ô tô lo lắng vì thông tin cảnh sát giao thông không chấp nhận việc chủ phương tiện không xuất trình được bản gốc giấy đăng ký ô tô khi xe đang trong tình trạng thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

Có thể dùng bản sao có chứng thực Giấy đăng ký ô tô thay cho bản chính 1

Có thể dùng bản sao có chứng thực Giấy đăng ký ô tô thay cho bản chính

Ngày 15/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ Công an, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh thành để giải quyết vấn đề trên.

Trong công văn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý việc thay thế bản chính Giấy đăng ký ô tô để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam bằng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Được biết, việc các tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký để tham gia giao thông  khi chủ xe dùng xe làm tài sản thế chấp để tránh các trường hợp mang xe đã thế chấp đem mua bán, cầm cố ở những nơi khác.

Theo công văn, Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành công an.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Thanh tra giao thông và người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo nói trên.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ Công an, Tư pháp trong tháng 8 hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ được cấp một bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ Công an, Giao thông, Ngân hàng Nhà nước rà soát và đề suất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hệ thống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Kết quả phải được báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 30/9.

Nguồn: xedoisong.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Bảng giá xe máy mới nhất