bảng giá xe Volvo

Tất cả tin tức về từ khóa: bảng giá xe Volvo. (7 kết quả)

Giá xe Volvo XC90 2018 mới nhất tháng 6/2018

Giá xe Volvo XC90 2018 mới nhất tháng 6/2018

Volvo XC90 2018 15:16-28/05/2018

Trong tháng 6/2018, giá xe Volvo XC90 2018 với 2 phiên bản Momentum và Inscription có giá bán lần lượt là 3,399 và 3,99 tỷ Đồng, giá bán không đổi.

Giá xe Volvo XC60 2018 mới nhất tháng 6/2018

Giá xe Volvo XC60 2018 mới nhất tháng 6/2018

Volvo XC60 2018 15:01-28/05/2018

Sang tháng 6, giá xe Volvo XC60 2018 vẫn giữ nguyên mức cũ và không có sự thay đổi.

Giá xe Volvo S90 2018 mới nhất tháng 6/2018

Giá xe Volvo S90 2018 mới nhất tháng 6/2018

Volvo S90 2018 14:41-28/05/2018

Giá xe Volvo S90 2018 trong tháng 6 không nhận được điều chỉnh mới, vẫn giữ nguyên mức giá từ 2,368 tỷ Đồng.

Bảng giá xe Volvo 2018 mới nhất tháng 6/2018

Bảng giá xe Volvo 2018 mới nhất tháng 6/2018

Volvo 2018 14:00-28/05/2018

Bảng giá xe Volvo 2018 trong tháng 6 chưa thấy sự chuyển biến nào, các phiên bản xe vẫn giữ nguyên giá bán cũ.

Giá xe Volvo XC90 2018 mới nhất tháng 5/2018

Giá xe Volvo XC90 2018 mới nhất tháng 5/2018

Volvo XC90 2018 15:30-15/05/2018

Trong tháng 5/2018, giá xe Volvo XC90 2018 với 2 phiên bản Momentum và Inscription có giá bán lần lượt là 3,399 và 3,99 tỷ Đồng, giá bán không đổi.

Giá xe Volvo S90 2018 mới nhất tháng 5/2018

Giá xe Volvo S90 2018 mới nhất tháng 5/2018

Volvo S90 2018 15:16-15/05/2018

Giá xe Volvo S90 2018 trong tháng 5 không nhận được điều chỉnh mới, vẫn giữ nguyên mức giá từ 2,368 tỷ Đồng.

Bảng giá xe Volvo 2018 mới nhất tháng 5/2018

Bảng giá xe Volvo 2018 mới nhất tháng 5/2018

Volvo 2018 11:44-04/05/2018

Bảng giá xe Volvo 2018 trong tháng 5 chưa thấy sự chuyển biến nào, các phiên bản xe vẫn giữ nguyên giá bán cũ.

TÌM KIẾM THÔNG TIN XE
Mở rộng Tìm kiếm